بوقلمونی ، گاوی بدید و بگفت : در آرزوی
 
پروازم اما چگونه ، ندانم
گاو پاسخ داد : گر ز تپاله من خوری قدرت
 
بر بالهایت فتد و پرواز کنی
بوقلمون خورد و بر شاخی نشست
تیراندازی ماهر ، بوقلمون بر درخت بدید
تیری بر آن نگون بخت بینداخت و هلاکش
 
نمود.
 
نتیجه اخلاقی
 
با خوردن هر گندی شاید به بالا رسی ،
 
لیک در بالا نمانی
/ 2 نظر / 20 بازدید