هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد....

دیروز،‌ به تاریخ پیوسته،

فردا ، رازی است ناگشوده، اما امروز یک هدیه است


/ 0 نظر / 19 بازدید