هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
 
هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند
 
فقط یک قطره اشک کافیست
 
 تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید
/ 0 نظر / 23 بازدید