بس تجربه کرديم دراين ديرخرابات

                                 با دردکشان هرکه درافتاد؛برافتاد

/ 0 نظر / 6 بازدید