همیشه افرادی هستند که ترا می آزارند. با این حال همواره به دیگران

اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که ترا آزرده دوباره اعتماد نکنی

/ 0 نظر / 19 بازدید