اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید؛چرت  

بزنید......

اگر خوشبختی را برای یک روز میخواهید؛به پیک نیک

بروید

 

اگر خوشبختی را برای یک هفته میخواهید ؛به

تعطیلات بروید

اگر خوشبختی را براییک ماه می خواهید ؛ازدواج کنید

 

اگر خوشبختی را براییک سال می خواهید ؛ثروتبه ارث

ببرید

 

اگر خوشبختی رابرای یک عمر می خواهید؛یاد بگیرید،

کاری را که انجام می دهید ،

دوست داشته باشید

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
حسین

سلام اوه چقد نوشتی ببخشید که دیر اومدم مرسی بابت شعر های قشنگ ‘ چرا خوشبختی بعد از ازدواج 1 ماه؟؟؟؟؟؟ [متفکر][ابرو]