من حلزون وار زندگی می کنم خسته از اميدهای واهی خسته از دوست داشتن های کذابی خسته از دل بستن به کسانی که از خون و تبار من نيستند. من خسته ام. خسته از اينکه کرم شب تابی رافانوس دريايی بدانم.

/ 0 نظر / 6 بازدید