عاشق ترین مرد دنیا.............حضرت آدم است...که بهشت رابه یک لبخند حوا فروخت...قلب

/ 1 نظر / 19 بازدید
عسل

فوق الاده تفسیر زیبایی بود........