به چشمت خيره گشتم کزدلت آگه شوم؛اما                                        

                                                چه رازی ميتوان خواندازنگاه سرد خاموشی؟

/ 0 نظر / 6 بازدید