می گويند:سکوت علامت رضاست؛اما به شما ميگويم که افکار؛شورش ونفرت نيز در سکوت نهفته اند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
deltang

ای ول