یکی از جانبازان جنگ تحمیلی، سالها پس از مجروح شدن به علت وضع وخیمش

به ایتالیا اعزام و در یکی از بیمارستانهای شهر رم بستری شده بود

از قضا چند روزی بعد از بستری شدن این جانباز جنگ تحمیلی متوجه می شود خانم

پرستاری که از او مراقبت می کند نام خانوادگی اش مالدینی است. این جانباز ابتدا

تصور می کند تشابه اسمی است، اما در نهایت نمی تواند جلوی کنجکاوی اش

را بگیرد و از خانم پرستار می پرسد: آیا با پائولو مالدینی ستاره شهر تیم آ.ث.

میلان نسبتی داری؟ و خانم پرستار در پاسخ می گوید: پائولو برادر من است! جانباز

ایرانی در حالی که بسیار خوشحال شده بود، از خانم پرستار خواهش می کند که اگر

ممکن است عکسی به یادگار بیاورد و خانم پرستار هم قول می دهد تا برایش تهیه

کند، اما جالب ترین بخش داستان صبح روز بعد اتفاق می افتد. هنگامی که جانباز

هموطن ما از خواب بیدار می شود، کنار تخت بیمارستان خود پائولو مالدینی بزرگ را

می بیند که با یک دسته گل به انتظار بیدار شدن او نشسته است و ...

باقی اش را دیگر حدس بزنید

...

راستی هیچ می دانید پائولو مالدینی اسطوره میلان از شهر میلان واقع در شمال

غربی ایتالیا، به شهر رم واقع در مرکز کشور ایتالیا که فاصله ای حدود ششصد کیلومتر

دارد رفت، تا از یک جانباز جنگی ایرانی که خواستار عکس یادگاری اوست، عیادت کند؟

آیا فوتبالیست ایرانی را سراغ دارید که چنین مسافتی را برای به دست آوردن دل یک

جانباز، معلول، بچه یتیم، بیمار و ... بپیماید؟

/ 0 نظر / 19 بازدید