معیارومحوررفتاربشرواخلاق مشترک انبیاء وامامان معصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله عزوجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانه الی البر والفاجر

امام صادق فرمود: قطعا خدای تبارک وتعالی هیچ پیامبری را نیافرید مگربه راستگوئی وصداقت درگفتار وادای امانت به همه مردم چه نیکوکاروچه بدرفتا ر(سنن النبی فراز153)ازامام زین العابدین نقل است اگرشمشیری که باآن پدرم راکشته اند به من امانت بدهند به آن خیانت نمیکنم وآنرابرمیگردانم .

امام علی: به رکوع وسجودطولانی افرادننگرید شاید ازروی عادت باشد ولکن انظرواالی الصدق والامانه به راستگوئی وادای امانت فردبنگرید

/ 0 نظر / 21 بازدید