1. دموکراسی؟..........آری......حتما
  2. اما با دختری چون من چه می کنی
  3. که پياپی به ديکتاتوری عشق تو رای می دهد؟!
/ 0 نظر / 6 بازدید