اگر فرصت بود کيميای تو مرا طلا ميکرد

اما فرصت نبود

تو رفتی و من طلا نشدم

و هيچکس پی به کيميای تو نبرد....

/ 2 نظر / 6 بازدید
money

!!!!!!صاحب يك عدد NOTEBOOK مجانی شوید!!!!!!! www.free-notebook-free.persianblog.ir

maryam

کوه با نخستين سنگ ها آغاز ميشود انسان بانخستين درد درمن زندانی ستمگری بود که به آواززنجيرش خونميکردمن بانخستين نگاه توآغازشدم احمدشاملو