هستی هيچ گاه ازحرکت وپيشرفت نمی ايستد و کسانی راکه حرکتی ندارند؛نفرين ميکند.

                                                   گوته 

/ 2 نظر / 6 بازدید
hossein

ما زنده به آنيم که آرام نگيريم