اي دوست اينروزها با هر کس دوست مي شوم احساس مي کنم آنقدر دوست بوده ايم که ديگر وقت خيانت است.

/ 4 نظر / 6 بازدید
فرزان

خيانت هم می تواند جزئی از دوستی بتشد اما از نوعی ديگر . اما سعی کنيم تا می توانيم به دوستانمان خيانت نکنيم .

nasim

متن شماانرژی مثبت القا نمی کند ؛چرا؟ چيزی که دنيا ی ما به آن احتياج دارد!!!گاهی هم مثبت بودن لازم است:اما نه هميشه!!!

nasim

متن شماانرژی مثبت القا نمی کند ؛چرا؟ چيزی که دنيا ی ما به آن احتياج دارد!!!گاهی هم مثبت بودن لازم است:اما نه هميشه!!!

طرفدار

سلام.... وبلاگت خيلی ملس و با حال ......تونستی يه سری هم به ما بزن......يا حق ....