تو فقط هنگامی می توانی بدانی درست می اندیشی که من منطقت را با اندیشه ی

نادرستی تحریک کنم و من فقط هنگامی می توانم عقیده ی سخیفم را اصلاح کنم که تو

اجازه ی سخن گفتن داشته باشی... .. .شاملو

/ 2 نظر / 21 بازدید
ستار

اندیشیدن من وتو گاهی به اندیشیدن دیگران گره خورده است!

حسین

جونم؟؟؟ بذار اول اسکناسایی که اول فصل میگیرن رو بشماره اگه تا فصل بعدی فرصت شد و تموم شد شاید یه خورده تمرین فوتبال بکنن حالا عیادت که جتی خود رو داره (-: