ديروزراديو شعری با صدای حسين پناهی پخش کرد اميدوارم درست نقل قول کنم و روحش شاد...

شب در چشمان من است

به سياهی چشمانم نگاه کن!

روز درچشمان من است

به سفيدی چشمانم نگاه کن...

/ 0 نظر / 6 بازدید