زمانيکه دست زندگی سنگين و شب بی ترانه است هنگام عشق و اعتماد است....

.....ولی اعتماد کردن خيلی سخت شده

نمی شه

همه چيز غير منتظره ست.

کاش بزرگ نمی شدم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید