تسليت

به تمام عزيزان سقوط هواپيما سی-۱۳۰ را تسليت ميگويم.و برای بازماندگان اين عزيزان

صبرآرزو ميکنم.

واقعا نميدانم تا کی بايد تاوان بی مسولييتی بعضی ها بدهيم!!!

اين هواپيما در دنيا سابقه سقوط نداره ولی در کشور ما...!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید