تو از این برف فرود آمده دلگیر مشو

تو از این وادی سرما زده نومید مباش

دی زمانی دارد

و زمستان اجلش نزدیک است.............

/ 1 نظر / 18 بازدید
حسین

آره خیلی زود سال تموم شد من که نفهمیدم چکار کردم [لبخند] کاش زودی تموم بشه