هیچ ملتی از دیکتاتوری به جایی نرسیده است زیرا دیکتاتور مانند پدری است که پس از مرگش فرزندی بی فکر و بی عمل از خود بر جای میگذارد

 

(مهدی بازرگان)

/ 0 نظر / 18 بازدید