تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت
دوام میارندحداکثر زمانی رو که تونستند دوام بیارند 17 دقیقه بود.سری دوم موشها رو با
توجه به اینکه حداکثر 17 دقیقه می تونند زنده بمونند به همون استخر انداختنداما این بار
 
قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادند.بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اونها رو به
 
استخر انداختندحدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
26 
ساعت
پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده که اونها
 
امیدوار بودند تا دستی باز هم اونها رو نجات بده و تونستند این همه دوام بیارند!!
 
..............پس چه دستی بالاتر از دست خدا...............
/ 0 نظر / 29 بازدید