دلم مي خواهد قلبم را منفجرکنم تا هر آنچه در آن گرفتار است بتواند ترکش گويد.
دستانم احمق،ترسووبيگانه هستند.
قلبهاي مابس بهتر از خود ما هستندوبين احساسات ما و شيوه هاي مابراي کشف اين احساسات  هزار پرده هست.
اگر کسي بتواند راه خود را از درون به بيرون بگشايد در تحولي مداوم مي زيد.يک نوسازي هر روزه خود.

  
نویسنده : بهارو نسیم ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
تگ ها :